lördag 19 juni 2010

söndag 6 juni 2010

Multimedia message

Hör Jonas Thorsells redogörelse för vad som hände på sträcka två

Multimedia message

Multimedia message

Fika och uppladning innan start

Multimedia message

Serviceplatsen i Hok . Besiktigat och klart