lördag 22 januari 2011

Multimedia message

Efter två körpass på dagen är det dags för genomgång av dom egna skrivna noter. Sedan ska det bli körning med noter utan belysning i kväll.

Multimedia message

Jonas Thorsell visar för Anders Kulläng hur han tar en tvär sväng. David och dom andra studerar

Multimedia message

Nu är vi på rallyskola hos Anders Kulläng i Höljes.